POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Cztery Łapy Katarzyna Sawala z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Staszica 9, 66-330 Międzyrzecz,   NIP: 596-170-56-26.

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: poczta elektroniczna: czterylapymiedzyrzecz@gmail.com, poczta tradycyjna: Staszica 9, 66-300 Międzyrzecz, nr tel: +48 796 400 104.

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszeń w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,  dane dedykowane do obsługi zgłoszenia;

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu; 

Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być wykorzystywane do przesyłania przez nas informacji marketingowych dotyczących naszej działalności które naszym zdaniem mogą Panią/Pana zainteresować pocztą elektroniczną. Zaznaczmy, że ma Pani/Pan  prawo poinformować nas w dowolnym momencie, jeśli nie chce już otrzymywać komunikatów marketingowych;

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Informacja o plikach cookies

 

Podczas przeglądania stron internetowych są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze strony internetowej sklepczterylapy.pl wraz ze znajdującymi się na niej podstronami zwanymi dalej łącznie Stroną. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Strony .Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Stronę indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki “cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość;

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Stosowane przez nas pliki “cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego;

Wykorzystujemy także pliki “cookies” podmiotu zewnętrznego w celu tworzenia statystyk pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Klientów ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA – aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się polityką prywatności  Google Inc. z siedzibą w USA;

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).